Cadeaubonvoorwaarden

________________________________________

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing die worden aangeboden door Foto Meeus/Portretfotograaf Bart Meeus. Door gebruik te maken van deze cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van PORTRETFOTOGRAAF.ONE. Een cadeaubon is geldig tot 2 jaar na aankoop, tenzij anders vermeld op de bon zelf. In geval van twijfel kan het aankoopbewijs van de klant gevraagd worden. Bonnen die vervallen zijn geven geen recht op terugbetaling.