Disclaimer

________________________________________

Foto Meeus/Portretfotograaf Bart Meeus garandeert onder geen enkel beding dat de informatie, aangeboden op de bedrijfswebsite, compleet, up-to-date en correct is en dat het gebruik ervan zal leiden tot de verwachte resultaten van de bezoeker. Foto Meeus /Portretfotograaf Bart Meeus waarborgt de foutloze en virusvrije werking van de website niet. Foto Meeus/Portretfotograaf Bart Meeus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het betreden, het raadplegen of het gebruik van de info, de data, de software en de publicaties op de website. Uitgenomen in het geval van bewezen fraude.

Foto Meeus/Portretfotograaf Bart Meeus kan hyperlinks verschaffen naar webpagina’s die nuttige informatie voor de gebruiker inhouden. In het geval u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u de Foto Meeus/Portretfotograaf Bart Meeus website en zal Foto Meeus en Portretfotograaf Bart Meeus geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de hyperlinks en de gelinkte websites. Foto Meeus/Portretfotograaf Bart Meeus onderschrijft of vertegenwoordigt deze sites niet en u bezoekt deze websites volledig op uw eigen risico.

Alle software, letterkundige werken, uitvoeringen en handelsmerken die beschikbaar worden gesteld op of via de website kunnen beschermd zijn door de auteurswet. Het downloaden, gebruiken, reproduceren of communiceren van deze software, werken, uitvoeringen of handelsmerken in het openbaar is onderworpen aan de toestemming van de eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten, waartoe Foto Meeus/Portretfotograaf Bart Meeus behoort. Elke schending zal gesanctioneerd worden door de toepasselijke wetgeving. Niets op de website mag worden gezien als een vergunning voor het downloaden, gebruiken, reproduceren of communiceren voor openbare doeleinden. Deze website wordt enkel gebruikt voor informatieve, promotionele doeleinden en zal ook geen deel uitmaken van een aanbod of een aanvaarding met betrekking tot transacties of andere zaken. Deze website creëert geen wettelijke relatie tussen u en Foto Meeus/Portretfotograaf Bart Meeus of derden, tenzij u een registratieformulier heeft ingevuld en doorgestuurd. In dit geval zullen alle bepalingen en voorwaarden, in het formulier beschreven, uw toegang en uw gebruik van deze website bepalen. De inhoud van deze website is op ieder ogenblik onderworpen aan veranderingen en dit zonder kennisgeving. Foto Meeus /Portretfotograaf Bart Meeus reserveert het recht om uw toegang of uw gebruik van deze website te beperken, te beëindigen of in te trekken.

Foto Meeus/Portretfotograaf Bart Meeus Leopoldlei 34 – 2180 Ekere