fotoshoot Ben Weyts

 
fotoshoot Ben Weyts

fotoshoot Ben Weyts

 

 

 

In overleg met zijn team heb ik een fotosessie georganiseerd in mijn fotostudio met de Vlaamse minister Ben Weyts, ter ondersteuning van de verkiezingscampagne van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). De samenwerking verliep in een professionele en gestructureerde sfeer, waarbij minister Weyts, ik als fotograaf en het gehele team nauw samenwerkten om de beoogde boodschap en uitstraling van de campagne nauwkeurig vast te leggen.

Het beeldmateriaal dat tijdens de fotosessie is vastgelegd, zal hoogstwaarschijnlijk worden gebruikt voor diverse verkiezingsgerelateerde promotiematerialen, zoals affiches, flyers en digitale media. Na afloop van de fotoshoot hadden we nog een informeel gesprek waarin ik de minister persoonlijk kon feliciteren met zijn inzet voor het dierenwelzijn, een thema dat mij zeer aan het hart ligt.

Wie is Ben Weyts?

Ben Weyts, geboren op 12 november 1970 te Leuven, is een vooraanstaand Belgisch politicus verbonden aan de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Momenteel bekleedt hij de positie van Vlaams minister van Onderwijs, Dierenwelzijn en Sport, en sinds juli 2019 fungeert hij tevens als Vlaams viceminister-president.

Weyts behaalde zijn licentiaat in de politieke wetenschappen, waarbij hij naar eigen zeggen negen jaar in beslag nam. Tijdens zijn studieperiode in Gent was hij een van de oprichters van de Vlaams Nationale Studentenunie (VNSU). Zijn professionele carrière omvatte diverse rollen binnen de politieke sfeer, waaronder stafmedewerker, directeur van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, medewerker van de Volksunie-fractie, partijwoordvoerder, woordvoerder van de N-VA, en verschillende posities als woordvoerder en kabinetschef.

Als lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 2008 tot 2014 legde Weyts de nadruk op kwesties met betrekking tot de interne zaken, waarbij hij zich vooral toelegde op communautaire vraagstukken, de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, politiewerkzaamheden en de bevordering van deugdelijk en efficiënt bestuur. Zijn vastberaden optreden op deze gebieden leverde hem al snel de reputatie op van een actief parlementslid en een onbuigzame voorvechter van gemeenschapskwesties.

In zijn latere functie als Vlaams minister heeft Weyts zich voornamelijk gericht op mobiliteit, openbare werken, de Vlaamse Rand, toerisme en dierenwelzijn. Zijn leiderschap op het gebied van verkeersveiligheid, in combinatie met zijn streven naar investeringen in belangrijke infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding en de Ring rond Brussel, zijn kenmerkend voor zijn politieke stijl.

Weyts is ook bekend om zijn standvastige aanpak van kwesties, zoals het voorstel voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en zijn pleidooi voor verplichte taalkennis onder gezondheidswerkers in Brussel. Zijn besluit om een verbod op pelsdierkweek in 2023 af te kondigen getuigt van zijn betrokkenheid bij dierenwelzijnskwesties.

Met zijn diverse politieke ervaringen, vastberaden optreden en prominente betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke vraagstukken blijft Ben Weyts een opvallende figuur in de Belgische politiek.

Zijn politieke carrière getuigt van een consistente inzet voor de belangen van de Vlaamse gemeenschap, met een sterke nadruk op het waarborgen van de rechten en behoeften van de regio. Zijn vastberadenheid in het nastreven van taalkundige en communautaire kwesties heeft hem de bijnaam ‘Ben Laden’ opgeleverd, een titel die zijn vasthoudendheid en vastbeslotenheid om Vlaamse belangen te behartigen weerspiegelt.

Niettemin is Weyts ook niet gespaard gebleven van controverse tijdens zijn loopbaan. Zijn aanwezigheid op het evenement ter ere van de omstreden figuur Bob Maes leidde tot oproepen voor zijn ontslag, en zijn opmerkingen met betrekking tot incidenten, zoals de zaak-Koekelberg en het taalgebruik tijdens een bijeenkomst in Congo-Brazzaville, hebben geleid tot verdeeldheid en debat.

Ondanks deze uitdagingen heeft Weyts zijn politieke invloed weten te behouden en heeft hij een stevige positie ingenomen binnen zowel de N-VA als de Vlaamse politiek als geheel. Zijn initiatieven op het gebied van onderwijs tijdens de Covid-19-pandemie, inclusief de omstreden extra week paasvakantie voor Vlaamse leerlingen, getuigen van zijn inzet om de gevolgen van de pandemie voor het onderwijs te verzachten en de belangen van studenten te beschermen.

Met zijn voortdurende betrokkenheid bij belangrijke kwesties zoals onderwijs, dierenwelzijn, en sport, blijft Ben Weyts een sleutelfiguur in de politieke arena van Vlaanderen. Zijn toewijding aan het dienen van de samenleving en het bevorderen van de belangen van de Vlaamse bevolking blijft centraal staan in zijn politieke loopbaan.

Weyts’ politieke standvastigheid en vastberadenheid hebben hem een kenmerkende figuur gemaakt in de Vlaamse politiek. Zijn vermogen om controversiële kwesties aan te pakken en zijn standpunten met betrekking tot taal, gemeenschapskwesties en dierenwelzijn te handhaven, hebben hem respect en erkenning opgeleverd, zowel van zijn collega’s als van het publiek.

Als Vlaams minister van Onderwijs heeft Weyts zich ingespannen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, met speciale aandacht voor de uitdagende omstandigheden veroorzaakt door de Covid-19-pandemie. Zijn beleidsinitiatieven en besluitvorming zijn gericht op het waarborgen van gelijke kansen voor alle studenten en het bieden van een solide basis voor de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen.

Met betrekking tot sport heeft Weyts zich ingezet voor de bevordering van sportparticipatie en het stimuleren van een gezonde levensstijl in de Vlaamse gemeenschap. Zijn inspanningen om sportfaciliteiten te verbeteren en de toegang tot sport voor alle lagen van de bevolking te vergroten, getuigen van zijn inzet voor het bevorderen van fysieke en mentale gezondheid in de samenleving.

Als voorvechter van dierenwelzijn heeft Weyts baanbrekende maatregelen genomen om het welzijn van dieren te waarborgen, waaronder het aankondigen van een verbod op pelsdierkweek. Zijn inspanningen op dit gebied hebben hem lof opgeleverd van dierenrechtenactivisten en voorstanders van een ethische behandeling van dieren.

Met zijn uitgebreide politieke ervaring, vastberaden leiderschap en voortdurende betrokkenheid bij cruciale kwesties, blijft Ben Weyts een prominente figuur in de Vlaamse politiek, met een blijvende invloed op het beleid en de ontwikkeling van de regio.